ງານວາງສະແດງ

ງານວາງສະແດງ

ປີ 2018 ກວາງໂຈ

ປີ 2018 ຮ່ອງກົງ

ປີ 2019 ກວາງໂຈ

ປີ 2019 ຮ່ອງກົງ